Werkgeversvereniging AWVN is bezorgd over de arbeidsverhoudingen in de polder, nu de FNV als grootste vakbond van Nederland niet bij het cao-overleg zit van de grootste overheid-cao's.

Dat zegt AWVN-voorzitter Harry van de Kraats in een maandag gepubliceerd interview in het Financieele Dagblad.

"Ik zie het als een duidelijke opdracht voor de polder om weer samen om tafel te gaan. Uiteindelijk heeft mijn achterban geen belang bij een vakbond die omvalt", zegt Van de Kraats in de krant.

Hij is van mening dat werkgevers de FNV altijd moeten blijven uitnodigen om met zoveel mogelijk partijen in gesprek te blijven. "Ondernemingen hebben nu eenmaal draagvlak nodig en tegenwicht, een countervailing power", aldus Van de Kraats.

Loonakkoord

De FNV doet niet actief mee met de gesprekken voor de zeven grote overheid-cao's. De grootste vakbond van Nederland kan zich niet schikken in de overeengekomen loonsverhoging die de overige vakcentrales met de werkgever hebben afgesproken.

Het loonakkoord zou volgens de FNV te veel ten koste gaan van de ambtenarenpensioenen en moet daarom zo snel mogelijk van tafel. Een poging om dit via de rechter voor elkaar te krijgen mislukte.

Eerder noemde FNV-voorzitter Ton Heerts Van de Kraats nog een gladjakker die het sociale stelsel probeert af te breken.