De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september veel minder sterk gegroeid dan economen hadden verwacht. 

Dat blijkt uit cijfers die het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag heeft gepubliceerd.

Volgens de overheid kwamen er vorige maand per saldo 142.000 nieuwe banen bij in 's werelds grootste economie, exclusief de landbouwsector. Economen rekenden in doorsnee op een toename met 201.000 arbeidsplaatsen.

Verder werd de banengroei in augustus scherp neerwaarts bijgesteld, tot 136.000 van een eerder gemelde 173.000. Ook in juli groeide de werkgelegenheid minder sterk dan eerder gedacht.

De werkloosheid bleef in september onveranderd op 5,1 procent van de beroepsbevolking. Daarmee staat de werkloosheid in de VS op het laagste niveau in zeven jaar.

Weerspiegeling

De lage werkloosheid is mede een weerspiegeling van de afname van het aantal mensen dat actief zoekt naar een baan. Wie geen werk heeft en er ook niet actief naar zoekt, wordt niet meegeteld in het werkloosheidscijfer.

De participatiegraad, het deel van de beroepsbevolking dat echt deelneemt aan de arbeidsmarkt, zakte vorige maand verder en bereikte met 62,6 procent het laagste punt sinds oktober 1977.

De lonen van werknemers lagen in september in doorsnee even hoog als in de voorgaande maand. Het aantal mensen dat aangeeft minder te werken dan ze zelf willen, nam wel licht af.