De FNV heeft het kort geding dat zij hebben aangespannen over het loonakkoord tegen de vakcentrales CNV, Ambtenarencentrum en CMHF en het kabinet verloren.

Dat melden de vakorganisaties donderdag. FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin laat weten dat de FNV in hoger beroep gaat.

De FNV, in ledenaantal groter dan de overige drie vakcentrales, vindt dat er geen open en reëel overleg heeft plaatsgevonden bij het overeenkomen van het loonakkoord, een voorwaarde om de cao's af te sluiten. Kuin vindt dat de rechter met deze uitspraak de spelregels van het overlegsysteem verandert.

Het CNV spreekt dit tegen. "Er is wekenlang door werkgevers en alle vakbonden onderhandeld over het loonakkoord", laat Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid, in een reactie weten. Fey vindt het goed dat de rechter heeft bevestigd dat het loonakkoord geldig is.

De kleinere vakcentrales zijn al begonnen met de onderhandelingen van de zeven grote overheid-cao's voor de 1,1 miljoen ambtenaren waarvan het loonakkoord de basis vormt. Werknemers krijgen er over twee jaar in totaal ruim 5 procent bij en ontvangen een eenmalige uitkering van 500 euro. Ambtenaren zitten al vier jaar op de nullijn.

Pensioen

FNV spande het kort geding aan omdat zij het in juli gesloten loonakkoord van tafel willen. De vakbond is van meet af aan tegen de afgesproken loonstijging voor het overheidspersoneel omdat die volgens de vakcentrale voor een deel wordt betaald met geld dat eigenlijk bestemd was voor de pensioenpot van de ambtenaren.

Door dit geld deels te besteden aan een loonsverhoging, leidt dat tot een aanzienlijke verslechtering van de pensioenen van de 2,8 miljoen deelnemers van ambtenarenpensioenfonds ABP.

Het ABP spreekt zelf van een versobering van de pensioenregeling als het loonakkoord daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Vooral jongeren zouden er in pensioen op achteruit gaan.

De FNV houdt van 14 tot en met 19 oktober een referendum waarbij alle ABP-deelnemers zich uit kunnen spreken over het akkoord.

Eenmalige uitkering

De ongeveer 600.000 ambtenaren in Nederland krijgen waarschijnlijk bij hun oktobersalaris de eenmalige uitkering van 500 euro die onderdeel is van het loonakkoord tussen het kabinet en drie ambtenarenvakbonden. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken laat dat weten in reactie op de uitspraak.

Dat laatste was geëist door vakcentrale FNV, die zeer ontevreden is met het loonakkoord en het een sigaar uit eigen doos noemt.

''Nu de rechtmatigheid van het loonruimteakkoord is bevestigd kunnen de cao's voor in ieder geval Rijk, Defensie en Rechterlijke Macht worden vastgesteld, met ruim 5 procent loonsverhoging over 2015/2016, en eenmalig 500 euro. Het moet nog net lukken om dat laatste al in de loonstrook van oktober te verwerken", aldus Plasterk.