De testmethodiek die de Europese Unie hanteert voor auto's sluit niet aan bij de huidige praktijk en is gevoelig voor manipulatie. Daarom moet de huidige testmethode uit de jaren zeventig sneller worden vernieuwd.

Die oproep doen de Europese consumentenorganisaties, verenigd in BEUC, donderdag.

Er is in de EU, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, geen systeem van toezicht dat onafhankelijke tests uitvoert, merkt de koepelorganisatie op. "De EU moet een dergelijk systeem invoeren om het vertrouwen onder consumenten te herstellen", zegt Monique Goyens directeur-generaal van BEUC.

De consumentenorganisaties, waarbij ook de Nederlandse Consumentenbond zit, dringen er bij de Europese Commissie op aan om een nieuwe testprocedure in te voeren, de zogeheten World Light Duty Test Procedure (WLTP).

Manipulatie

Volgens BEUC is WLPT minder gevoelig voor manipulatie en sluit de testmethode beter aan op de huidige praktijk met hybride en elektrische auto's. Autofabrikanten zouden de invoering hiervan, die eigenlijk staat gepland voor 2017, proberen te vertragen. "Het schandaal met Volkswagen maakt echter meer dan duidelijk dat van uitstel geen sprake mag zijn", aldus de Consumentenbond.

De oproep volgt op de ontdekking in de Verenigde Staten dat Volkswagen met de software van dieselmotoren heeft gesjoemeld. Die software zou ervoor zorgen dat de uitstoot van schadelijke stoffen alleen tijdens een controle in de garage verlaagt. In werkelijkheid voldoen de voertuigen niet aan de milieueisen.