DEN HAAG - MKB Nederland, de organisatie voor kleine en middelgrote bedrijven, vindt dat de overheid eerst het probleem van verificatie van sofinummers moet oplossen, voordat werkgevers worden beboet voor het in dienst hebben van illegalen.

Minister Nawijn van Vreemdelingenbeleid en Integratie liet donderdag weten dat hij werkgevers die illegalen in dienst hebben harder gaat aanpakken. Nu krijgen zij voor een illegale werknemer ongeveer 800 euro boete. Als het aan de LPF-minister ligt, wordt dit het dubbele.

Volgens een woordvoerder van MKB is het voor werkgevers bijna ondoenlijk om te controleren of een werknemer bona fide is of illegaal in Nederland verblijft. Veel illegalen maken gebruik van vervalste sofinummers. De overheid moet er eerst voor zorgen dat werkgevers op een snelle efficiënte manier kunnen uitvinden of een sofinummer deugt.

De organisatie wijst er overigens op dat een strenger beleid spanning kan opleveren bij de integratie van vreemdelingen met een geldige verblijfstitel. Een werkgever zal allochtone sollicitanten immers strenger behandelen dan autochtone kandidaten.

Los daarvan heeft de organisatie geen goed woord over voor werkgevers die willens en wetens illegalen in dienst nemen om voor een dubbeltje op de eerste rij te kunnen zitten. Zij benadelen werkgevers die er alles aan doen om hun personeel netjes te behandelen. MKB vraagt zich echter af of de boete wel de juiste methode is om malverserende werkgevers aan te pakken. Ook een dubbele boete zal voor deze categorie vaak geen probleem zijn, meent MKB.