BRUSSEL - De energiebelasting op stroom en gas gaat stapsgewijs flink omhoog. Het bedrag is in 2006 605 miljoen hoger en in 2007 716 miljoen meer dan nu. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft dat maandag gezegd, vooruitlopend op de presentatie van de miljoenennota dinsdag.

De hogere energiebelasting moet gebruikers manen tot zuinigheid. Dat helpt de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen. Dit wordt verantwoordelijk gehouden voor de opwarming van de aarde.

Vergroening

De maatregel leidt niet tot een algehele belastingverhoging, verklaarde een woordvoerster van Van Geel. "Ergens anders krijgen de mensen het geld weer terug. Het is een vergroening van het belastingstelsel."

Van Geel schond met zijn uitlating het embargo op de begrotingsstukken. "Maar ach, die documenten zijn toch al bekend", motiveerde de staatssecretaris tijdens een persgesprek in Brussel over het Europese milieu.