AMSTERDAM - Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gaat de komende jaren nog eens 3000 arbeidsplaatsen schrappen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Dit aantal komt bovenop de vorig jaar aangekondigde reductie van 6300 banen.

De instantie zorgt voor de uitvoering van de WAO en de WW. Door de wijzigingen van de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswetten neemt het werkaanbod af.

Ingreep

Dat is nu al het geval en dat zal de komende jaren naar verwachting doorzetten. Daarom is de extra ingreep in het banenbestand nodig, aldus een woordvoerder van de raad van bestuur van de uitkeringsinstantie.

Het UWV ontstond twee jaar geleden uit de fusie van vijf uitkeringsinstanties en hun opdrachtgever LISV. In de zomer van 2003 kondigde het UWV het schrappen van 6300 banen aan in de periode tot 2008. Dat was volgens het bestuur nodig wegens overlapping van functies en het afstoten van taken.

Reorganisatie

Momenteel telt het UWV ruim 19.000 arbeidsplaatsen die worden bezet door 22.900 werknemers. Vorig jaar zomer toen de eerste reorganisatie werd ingezet was dat respectievelijk ruim 20.000 en 23.800.

Het in nog niet duidelijk hoeveel mensen uiteindelijk hun baan verliezen. Ook over de omvang van de besparing die de ingrepen opleveren, kan het UWV nog niets zeggen. Volgens de woordvoerder blijft de inzet om de totale banenreductie zoveel mogelijk via natuurlijk verloop en bemiddeling naar ander werk te realiseren.

'Verbijsterd'

De Ondernemingsraad en de vakbonden zijn maandag geïnformeerd. Bestuurder I. van der Weiden van Abvakabo zei "verbijsterd" te zijn over de extra banenreductie maar ook over het kleine aantal werknemers (900) dat sinds vorige zomer daadwerkelijk is vertrokken.

"Ik vind dat het management heeft gefaald. Ze hadden er mee aan moeten doen om mensen te stimuleren ander werk te gaan zoeken. Nu dreigen de klappen extra hard aan te komen. We zullen hoe dan ook geen gedwongen ontslagen accepteren", aldus van de vakbondsbestuurder.