Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft een schikkingsvoorstel naar de Europese Unie (EU) gestuurd, na vermeend machtsmisbruik door de Russen in met name Centraal- en Oost-Europese EU-lidstaten.

Dat bevestigt een woordvoerder van de EU maandag.

Volgens de EU legt Gazprom ontoelaatbare beperkingen op aan afnemers in landen als Polen, Bulgarije en de Baltische Staten. Zo mogen deze het gas niet over de grens doorverkopen. D

eze praktijken leiden bovendien tot hogere prijzen en in de ogen van Brussel is dit in strijd met de vrije handel van gas in Europa.

Gazprom had tot eind september om te reageren op de bezwaren vanuit Brussel. Het wil met het schikkingsvoorstel, waarvan de details niet bekend zijn gemaakt, voorkomen dat het beboet wordt voor het schenden van de concurrentieregels.

Gazprom hoopt op korte termijn in overleg te treden met vertegenwoordigers uit Brussel.