LEEUWARDEN - Een deel van het 376.000 euro 'verdwenen' pensioengeld voor werknemers van Enna Aerosols is gebruikt voor een reorganisatie bij het bedrijf in Dokkum. De directie van het bedrijf heeft dat maandag toegegeven tijdens een kort geding voor de rechtbank in Leeuwarden.

De vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond hadden het kort geding aangespannen samen met Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Werknemers Enna Aerosols. Zij wilden duidelijkheid over en teruggave van het verdwenen pensioengeld.

Het geld stond op een speciale pensioenrekening. Echter bij het verhuizen van de administratie van Enna Aerosols van Dokkum naar Amsterdam is het geld bij de spuitbussenfabriek op de rekening gekomen. Bij een reorganisatie in 2003, waarbij vijftien banen verdwenen, is een deel van het geld ingezet om de ontslagronde te financieren.

Directeur A. Trost, van Enna Aerosols' moederbedrijf Trost Group bv in Amsterdam, erkende tijdens de rechtszitting dat het geld voor de reorganisatie is gebruikt. "Het is het stelen van geld van werknemers", stelde vakbondsbestuurder J. Kampherbeek van CNV.