De Franse economie blijft kwakkelen en zal dat waarschijnlijk nog de rest van dit decennium blijven doen. Dat schrijft kredietbeoordelaar Moody's in een vrijdag gepubliceerd rapport. 

In het rapport wordt het het kredietoordeel over de tweede economie van de eurozone met één stap verlaagd van Aa1 naar Aa2.

De Franse economie groeit slechts langzaam en de staatsschuld neemt niet noemenswaardig af. Daarin valt voorlopig geen wezenlijke verandering te verwachten, aangezien de concurrentiepositie de afgelopen jaren is verslechterd en de werkloosheid structureel te hoog is. Daar komt bij dat de politieke situatie hervormingen die de economie sterker kunnen maken in de weg staat. Vooral de rigide arbeidsmarkt is een punt van zorg.

Het nieuwe rapportcijfer geeft wel nog altijd aan dat Moody's het risico dat Frankrijk verzaakt op zijn langlopende schulden bijzonder laag inschat. Het vooruitzicht voor het kredietoordeel is stabiel. Dat wil zeggen dat Moody's op korte termijn geen verdere verlaging voorziet.

Daarbij wijst de firma erop dat Frankrijk nog altijd een grote, breed georiënteerde economie is met veel hoogwaardige bedrijven en een hoog inkomen per hoofd van de bevolking. Bovendien beschikt het land over een brede investeerdersbasis en zijn de rentekosten laag. Daarnaast heeft het minder dan andere ontwikkelde economieën te kampen met vergrijzing.