Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) betaalt maandag rente uit op een obligatie uit 1648, die in bezit is van de Amerikaanse universiteit Yale University. 

De rentebrief is een van de vijf oudste obligaties ter wereld. De oudste, eveneens van de rechtsvoorganger van HDSR, stamt uit 1593, aldus het schap.

Hollandse waterschappen bedachten in de zeventiende eeuw als eerste ter wereld een systeem om privaat geld te lenen voor grote investeringen.

Het toenmalige schap Lekdijk Bovendams was verantwoordelijk voor de twaalfde-eeuwse dijk die het westen van Nederland droog moest houden. Met de rentebrieven, waar Yale er één van heeft, werd 300.000 gulden geleend om een krib in de Lek te kunnen bouwen.

Yale ontvangt 11,35 euro per jaar aan rente op de op geitenvel geschreven obligatie. Het schap is verplicht om minimaal eens per vijf jaar rente te betalen. De originele rentebrief is maandag bij de uitbetaling van de rente te zien.