HILVERSUM - Het reclamebedrijf van Publieke Omroep, de STER, heeft in 2003 te veel zendtijd gebruikt en krijgt daarom van het Commissariaat voor de Media een boete van 81.000 euro. Dat maakte een woordvoerder van de mediawaakhond maandag bekend.

De reclamezendtijd mag 6,5 procent van de zendtijd van Publieke Omroep beslaan. In 2003 gebruikte de STER 6,4 procent, maar daarbovenop kwam 0,9 procent voor het uitzenden van programmapromo's en de 'omlijsting', de begin- en eindfilmpjes als inleiding en afsluiting van de reclameboodschappen. Met die zendtijd verwierf het bedrijf geen extra inkomsten. Mede daarom legde het commissariaat niet de maximumboete van 135.000 euro op.

Het commissariaat keek ook of de diverse omroepen in 2003 voldeden aan de wettelijke programmavoorschriften uit de Mediawet.

Volgens de controleurs is dat het geval. In het programma-aanbod zagen zijn weinig verschuivingen. Meer dan de helft van de uitzendingen bestond vorig jaar uit informatieve en educatieve programma's, bijna eenderde betrof culturele programma's en 15 procent kunstprogramma's. Het programmavoorschrift verlangt respectievelijk 35, 25 en 12,5 procent.

Per net mag niet meer dan 25 procent verstrooiende programma's worden uitgezonden. Met achtereenvolgens 21, 12 en 13 procent voldeden Nederland 1, 2 en 3 hieraan. De NPS voldeed met 70 en 30 procent aan de verplichting om minimaal 40 procent cultuur en 20 procent kunst uit te zenden. Ook werd op televisie voldoende aandacht besteed aan de programmering voor etnische en culturele minderheden.