Er is nog geen overeenkomst over de tarieven voor het goederenvervoer over het spoor in 2016. Het overleg tussen spoorgoederenvervoerders over een gebruiksvergoeding en ProRail is opgeschort, zo werd vrijdag gemeld door werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Volgens KNV moet er eerst duidelijkheid komen over de randvoorwaarden. Jaarlijks onderhandelen de vervoerders met Prorail over de exacte tarieven op basis van de kaders die ieder jaar gesteld worden in de Netverklaring.

Dit jaar werden deze onderhandelingen doorkruist door een besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in juli. Dit besluit verplichtte Prorail tot aanpassing van de Netverklaring, waardoor het belangrijkste tarief voor de goederenvervoerders netto tot zelfs 58 procent hoger wordt. Ook laat Prorail weten dat zij geen verdere onderhandelingsruimte heeft gekregen van de overheid.

Verladers

Nederlandse verladers vinden dat de verhoging van de tarieven nadelige gevolgen heeft voor de concurrentiekracht van de sector, de industrie en de handel. Ook de Nederlandse havens zullen nadeel ondervinden omdat geen enkel ander land prijsverhogingen van meer dan 5 procent kent of zal doorvoeren, aldus de brancheorganisatie.

De goederenvervoerders hadden juist om rust gevraagd en voorgesteld om de tarieven de komende vijf jaar met 2 tot 3 procent per jaar te verhogen zodat er voor vervoerders en verladers duidelijkheid en stabiliteit zou komen. Op zo'n korte termijn met een dergelijk grote tariefverhoging komen is onbehoorlijk, vinden de spoorgoederenvervoerders.

KNV en andere partijen zijn inmiddels in beroep gegaan tegen het besluit van de ACM en hebben de rechter verzocht om een voorlopige voorziening gezien de nabije ingangsdatum van medio december 2015.