Waar zwakte in opkomende markten de groei van de wereldeconomie dit jaar afremt, doet de Nederlandse economie er juist een schepje bovenop. 

Dat schrijft Rabobank in zijn economisch kwartaalbericht.

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) groeit dit jaar naar verwachting met 2,25 procent en volgend jaar met 2,75 procent.

De groei is daarmee stukken sterker dan vorig jaar (0,9 procent), en wordt bovendien breder gedragen, met substantiële bijdragen van zowel de export als de binnenlandse bestedingen.

Ontwikkeling economie

Bron: Rabobank© NU.nl/Jerry Vermanen

De berekeningen zijn in zekere mate in lijn met die het Centraal Planbureau (CPB) in augustus publiceerde. Volgens de organisatie groeit het bbp dit jaar met 2 procent en volgend jaar met 2,4 procent. Deze cijfers vormen de basis voor de sociaal-economische politieke besluitvorming in Nederland. 

Lastenverlichting

De aantrekkende werkgelegenheid en de lastenverlichting die het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld geven de consumptie volgend jaar een extra impuls. Daarnaast helpt de relatief zwakke euro de export verder vooruit, ondanks een mogelijk dalende vraag vanuit sommige opkomende markten.

Rabobank waarschuwde donderdag wel dat nog niet iedereen volop zal merken dat het economisch beter gaat. Hoewel de werkloosheid gestaag daalt, staat die nog altijd op een hoger niveau dan voor de crisis. ''Er is nog een lange weg te gaan voordat alle schade weer is gerepareerd'', aldus de bank.

Bedreigingen

Ook liggen er volop bedreigingen op de loer. De terugval in China en andere opkomende markten kan ook onze export treffen, zeker waar het gaat om grondstoffen als olie en gas. Verder denkt Rabobank dat de situatie in Griekenland slechts tijdelijk van de radar is verdwenen.

Voor de wereldeconomie als geheel gaat Rabobank voor dit jaar uit van een groei van 3,25 procent, na een expansie van 3,4 procent vorig jaar. Ook in 2016 blijft de groei met 3,5 procent nog gematigd.