De werkloosheid in de Verenigde Staten is vorige maand gedaald tot het laagste niveau in ruim zeven jaar.

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag.

De werkloosheid zakte vorige maand van 5,3 naar 5,1 procent van de beroepsbevolking. Dat is het laagste niveau sinds april 2008.

De groei van de werkgelegenheid was daarentegen matiger dan verwacht. Vorige maand werden per saldo 173.000 nieuwe banen gecreëerd in 's werelds grootste economie, exclusief de landbouwsector.

Dat waren er 72.000 minder dan een maand eerder, bleek uit een nieuwe schatting voor juni. Het waren er bovendien 44.000 minder dan economen gemiddeld voorspelden.

De lage werkloosheid is mede een weerspiegeling van de afname van het aantal mensen dat actief zoekt naar een baan. Wie geen werk heeft en er ook niet actief naar zoekt, wordt niet meegeteld in het werkloosheidscijfer.

De participatiegraad, het deel van de beroepsbevolking dat echt deelneemt aan de arbeidsmarkt, bleef vorige maand op het laagste peil sinds eind jaren zeventig.

Andere factoren wezen echter wel op herstel van de arbeidsmarkt. Zo stegen de lonen van werknemers in augustus sterker dan verwacht, terwijl ook de gemiddelde werkweek langer was dan voorspeld.