De FNV spant een kort geding aan tegen het kabinet en de vakcentrales CNV, Ambtenarencentrum en CMHF die het loonakkoord hebben ondertekend.

Dat laat de FNV donderdag aan NU.nl weten. De FNV stelde woensdag een ultimatum aan de partijen om het loonakkoord van tafel te halen. Dat verliep 10.00 uur donderdagochtend.

Bij welke rechtbank de zaak zal dienen en op welke termijn, is nog niet bekend. Wat de FNV betreft gaat het om een spoedeisende zaak die zo snel mogelijk moet worden behandeld. 

De afspraken die in juli zijn gemaakt, werden donderdagochtend zelfs bekrachtigd in de Pensioenkamer, het orgaan waarin vakbonden overleggen met de overheidswerkgevers. 

Geraakt

"Door dit loonvoorstel worden 2,8 miljoen mensen hard geraakt in hun pensioen", zegt Ton Heerts, voorzitter van de FNV. 

De vakbond, die meer leden heeft onder de ambtenaren dan de overige drie centrales bij elkaar, vindt dat er geen open en reëel overleg is gevoerd. Met het akkoord is namelijk de loonruimte al bepaald voor de verdere uitwerking van de zeven grote overheid-cao's, vindt de FNV.

"We zien het met veel vertrouwen tegemoet", aldus Heerts over de uitslag van het kort geding.

Nullijn

De drie vakcentrales en de werkgever, in dit geval het kabinet, kwamen een loonsverhoging van ruim 5 procent overeen voor dit en komend jaar. Daarbij krijgen werknemers in de overheidssector een eenmalige uitkering van 500 euro. Daarmee komt er een einde aan vier jaar nullijn voor de ambtenaren.

FNV tekende het akkoord niet omdat de loonstijging volgens de bond leidt tot een flinke pensioenverslechtering voor de 2,8 miljoen werknemers die zijn aangesloten bij ambtenarenpensioenfonds ABP. 

De achterban van de andere vakcentrales stemde deze week wel in met de afspraken. Die zorgen ervoor dat er een einde komt aan de jarenlange nullijn in grote delen van de publieke sector.