De Raad van State schakelt een hulplijn in om tot een oordeel te komen in een slepende rechtszaak tussen de Nederlandse overheid en luchtvaartmaatschappij Lufthansa.

De kwestie wordt voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, meldt de hoogste bestuursrechter van ons land woensdag.

Lufthansa werd in 2012 op de vingers getikt omdat het zonder vergunning bloemen vervoerde van Zuid-Amerika naar Nederland.

Omdat die vluchten een tussenstop maakten in Puerto Rico, dat Amerikaans grondgebied is en daarmee zou vallen onder het verdrag over vrije luchtvaart tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, meende Lufthansa zo'n vergunning helemaal niet nodig te hebben.

Twistpunt daarbij is of er sprake is van in- en uitvoer in de VS, zoals Lufthansa betoogt, of van doorvoer via de VS. In het laatste geval zou een vergunning wel nodig zijn, maar die krijgt Lufthansa niet omdat het volgens de normen van het ministerie niet duurzaam in Nederland is gevestigd.

Terecht

De rechtbank in Den Haag oordeelde twee jaar geleden dat het verbod op de bloemenvluchten terecht is opgelegd. Daarop stapte Lufthansa naar de Raad van State.

De afdeling bestuursrechtspraak heeft het hof in Luxemburg nu om uitleg gevraagd over hoe het luchtvaartverdrag tussen de VS en de EU moet worden geïnterpreteerd.

Ook wil zij weten of Lufthansa een vergunning mag worden geweigerd omdat het niet minstens twee vliegtuigen gestationeerd heeft op Nederlandse grondgebied. Het kan tot anderhalf jaar duren voor de antwoorden op de voorgelegde vragen binnen zijn.