FNV vicevoorzitter Ruud Kuin zet zijn vraagtekens bij de opkomst van de leden  van CNV die hebben ingestemd met het loonakkoord voor ambtenaren.

Dat zegt Kuin in een gesprek met NU.nl.

"Ik hoor geen getallen, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik wil weten wat de opkomst is van het aantal mensen dat zich heeft uitgesproken", zegt Kuin.

Maandag maakten de vakcentrales CNV, Ambtenarencentrum en CMHF bekend dat "een ruime meerderheid" van de leden heeft ingestemd met het akkoord dat zij met het kabinet op 10 juli hebben gesloten. De FNV tekende als enige vakbond niet. Zij vinden dat de totale loonsverhoging van ruim 5 procent over twee jaar voor een te groot deel wordt betaald met geld dat bedoeld is voor de pensioenen.

Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid, hekelt de uitspraken van Kuin. "Het wekt de indruk dat de FNV een slechte verliezer is. We hebben lang de tijd genomen om tot een akkoord te komen. De FNV heeft zelf niet eens de moeite genomen om dit aan haar leden voor te leggen."

Lage opkomst

Kuin laakt de wijze waarop het voorstel aan de leden bij de overige drie vakcentrales is voorgelegd. "Ze hebben een stemming gehouden in vakantietijd zonder voorlichtingsbijeenkomsten. Dan durf ik in te schatten dat de absolute aantallen van de mensen die zich bij de drie vakcentrales hebben uitgesproken weleens heel laag zou kunnen zijn."

Fey laat weten dat 66 procent van de CNV-leden voor het akkoord hebben gestemd. Hoeveel dat er precies zijn wil hij niet kwijt. "Dat maken we nooit bekend. We houden het op een ruime meerderheid."

Ook zou de informatievoorziening van vakcentrale CNV te wensen overlaten. "In de folder die het CNV naar haar leden heeft gestuurd, moet je met een vergrootglas zoeken naar het woord 'pensioen'. Er staat ook dat de gevolgen allemaal wel meevallen. Dat vind ik niet eerlijk."

Het FNV wil onder alle werknemers die zijn aangesloten bij ambtenarenpensioenfonds  ABP een referendum houden over het gesloten akkoord. "Als de meerderheid in de sector zegt: 'dit vinden wij geen goed voorstel', dan zullen wij daar naar handelen."

Houdbaarder

CNV-voorzitter Maurice Limmen zei vorige week tegen NU.nl dat het loonakkoord het pensioenstelsel juist houdbaarder kan maken.  Als werknemers meer loon krijgen, dragen zij ook meer pensioenpremie af, zo redeneerde hij.

Kuin weerspreekt deze stelling. "Als iemand 15 procent minder geld op zijn pensioenrekening zet, is de kans groot dat het minder rendeert. Ook het ABP zelf heeft het over een versobering van de pensioenen."

Juridisch

De FNV zal er daarom alles aan doen om het akkoord juridisch ongeldig te laten verklaren. In een verdrag uit 1996 tussen de bonden is afgesproken dat een meerderheid van de vakcentrales een akkoord kan ondertekenen om het rechtsgeldig te laten verklaren. Dat is met de FNV als enige van de vier vakcentrales die geen handtekening heeft gezet onder het loonakkoord nu het geval.

Maar de FNV interpreteert de tekst anders. Kuin: "Ons uitgangspunt is dat een meerderheid van de leden zich erover uit moet spreken. Dat is nu niet zo. Wij vertegenwoordigen 60 procent van de leden in de sector."

Daarnaast vindt de bond dat er geen "open en reëel overleg" plaatsvindt. In zo'n situatie mag een uitkomst van een onderhandeling van te voren niet vaststaan.

"Voor de zeven grote overheid-cao's staat de loonruimte nu al vast, er wordt dus niet voldaan aan open en reëel overleg. Het zou zomaar kunnen dat de rechter deze overeenkomst ongeldig laat verklaren", aldus Kuin.

Ook dit vindt CNV'er Fey een zwaktebod. "We sluiten ieder jaar tientallen akkoorden af op basis van dit verdrag. Als je dat opeens anders wilt aanpakken, moet je daar een discussie over beginnen", aldus Fey.