De cao-lonen voor de laagste inkomensgroepen met een minimumloon en hoger, zijn het afgelopen seizoen toegenomen met 1,8 procent. Hogere inkomens, circa twee keer modaal, kregen er met de cao 1,65 procent bij.

Dat blijkt uit een tussenstand van het cao-seizoen, opgemaakt door vakcentrale FNV.

"De economie groeit, werkgevers maken miljarden winst en mensen zien dat het in hun bedrijf beter gaat. Dan is het logisch dat de lonen stijgen", zegt Mariëtte Patijn, cao-coördinator bij de FNV.

Vorig jaar zette de vakbond nog in op een loonsverhoging van 900 euro voor 2015. Dat zou tot stand moeten komen met een looneis van maximaal 3 procent of via een loonsverhoging. Voor 2014 werd ingezet op een centrale looneis van 3 procent exclusief inflatie.

Patijn: "De salarisstijging kan altijd hoger. We zien vooral dat dit lukt bij bedrijven waar we actie voeren."

Acties

In het afgelopen seizoen sloot de FNV in totaal 195 cao's af, vorig jaar waren dat er 124. Ook signaleert de bond dat er steeds meer acties worden gevoerd om de eisen van werknemers in te willigen. Patijn spreekt de verwachting uit dat de actiebereidheid ook volgend jaar zal doorzetten.

Afgelopen jaar is het onrustig geweest aan de onderhandelingstafels. Er werden acties gevoerd in de metaal, bij de krantendrukkers, de politie en er is onenigheid tussen de verschillende vakcentrales over het gesloten loonakkoord voor de zeven grote overheid-cao's.

De FNV meldt verder dat er 121 afspraken met werkgevers zijn gemaakt om de flexibilisering aan te pakken. Die afspraken variëren van dat er voor vast werk ook vast personeel moet zijn tot maatregelen tegen payrollconstructies. "Een echte baan met een fatsoenlijk inkomen is de basis voor werknemers", aldus Patijn.