Een ruime meerderheid van de leden van vakcentrales CNV, Ambtenarencentrum en CMHF, hebben ingestemd met het loonakkoord dat is afgesproken tussen de ambtenaren en het kabinet.

Dat melden de vakcentrales maandag. De werknemersverenigingen hebben het akkoord met een positief oordeel voorgelegd aan de achterban. Bij het CNV

Daarmee komt er een einde aan de nullijn waar de ambtenaren sinds 2011 op zitten. Op 10 juli sloot het kabinet met de bonden een loonovereenkomst. De circa 120.000 rijksambtenaren krijgen verdeeld over 2015 en 2016 ruim 5 procent loonsverhoging en kunnen een eenmalige uitkering van 500 euro tegemoet zien.

Het akkoord over het salaris vormt de basis voor verdere uitwerking van de zeven grote overheid-cao's die de komende weken plaats zullen vinden. De politiebonden zijn niet akkoord gegaan met dit akkoord en voeren verdere acties. Zij vinden het aanbod van het kabinet te mager.

Patrick Fey, als voorzitter van CNV Overheid nauw betrokken bij de onderhandelingen, zegt dat de onderhandelaars al geruime tijd in de startblokken staan om de verdere uitwerking van de cao's af te ronden. "Geld was tot nu toe het grootste obstakel. Dat is nu verwijderd", zegt Fey tegen NU.nl.

Ondemocratisch

Het loonakkoord is niet door de grootste vakcentrale FNV ondertekend. De bond vindt dat de loonsverhoging ten koste gaat van de pensioenen van de werknemers. Door het ontbreken van hun handtekening noemt de FNV het akkoord ondemocratisch, zij vertegenwoordigen naar eigen zeggen de meeste leden bij de ambtenaren.

De FNV is volgens Fey wel uitgenodigd om aan de onderhandelingen deel te nemen. "Wat ons betreft doen we dit niet zonder de FNV, we willen een zo breed mogelijk draagvlak. Maar het is aan hen of ze mee willen praten", aldus de CNV'er.

Een woordvoerder van de FNV laat echter aan NU.nl weten dat de vakbond niet zal aanschuiven bij de onderhandelingen. "Wij gaan sowieso door met actievoeren. De vraag is alleen op welke manier", aldus de zegsman. Op dit moment zijn FNV-leden bij elkaar in Nieuwegein om de koers voor de komende weken  te bepalen.

Het akkoord moet door een meerderheid van de vier vakcentrales zijn ondertekend om aan de rechtsgeldige meerderheid te voldoen. Dat is nu het geval. De FNV overweegt juridische stappen om het akkoord alsnog van tafel te krijgen.