De aangekondigde 5 miljard euro lastenverlichting voor werkenden moet eerlijker verdeeld worden. Daartoe roept vakbond FNV zaterdag op. 

De bond wil onder meer dat de kloof tussen arm en rijk nu eindelijk eens wordt verminderd. Met name mensen met een uitkering en gepensioneerden zouden er eindelijk eens echt op vooruit moeten gaan, aldus de bond.

Volgens de FNV hebben miljardenbezuinigingen de afgelopen jaren veel schade aangericht in de samenleving. De kwaliteit van werk is aangetast en marktdenken overheerst in plaats van goed werk voor mensen. Daarbij zou de ''doorgeschoten flexibilisering" moeten stoppen.

''Veel mensen hebben hun baan verloren en moeten rondkomen van weinig geld", aldus FNV-voorzitter Ton Heerts, die ook wijst op de ''onaanvaardbaar" hoge werkloosheid. ''We eisen meer inspanning van het kabinet om Nederland eerlijker te maken en de bezuinigingen die al in gang zijn gezet te stoppen."

Werkvoorziening 

De FNV zegt in een brief aan het kabinet dat er ook meer geld moet naar de zorg en sociale werkvoorziening. Daarbij verdienen de 600.000 mensen die al jaren op de nullijn staan een eerlijke loonsverhoging, die niet uit hun pensioenpremie komt of uit die van 2,2 miljoen anderen, aldus de bond.

Volgens het kabinet wordt er, ondanks de 5 miljard euro voor lastenverlichting om de koopkracht van werkenden te laten stijgen, op Prinsjesdag allerminst een 'feestbegroting' gepresenteerd. Hoewel de overheidsfinanciën de goede kant op gaan, is er nog steeds een tekort en bestaat er nog altijd een hoop onzekerheid in het buitenland.

Verschillen arm en rijk 

In een interview in het AD haalt Heerts zaterdag nog eens uit naar het kabinet. ''Het is een gotspe hoe het kabinet met mensen omgaat", aldus de FNV-voorzitter. ''Economie voorop in plaats van mensen en werk. Het is de grote Mark Rutte-show. Hij staat daar lachend, terwijl de verschillen tussen arm en rijk alleen maar groter worden."

Volgens Heerts neemt ondertussen de actiebereidheid bij mensen toe. Op 12 september vindt een zorgdemonstratie plaats in Amsterdam. Ook in de metaal, grafimedia, ambulancediensten en in overheidssectoren zullen acties intensiever worden. ''Niets doen is geen optie", aldus Heerts.