Financiële instellingen schieten vaak tekort bij hun eigen analyse van de integriteitsrisico's die ze lopen. 

Daardoor worden risico's als belangenverstrengeling, omkoping en fraude vaak niet goed ingeschat. Dit concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek onder 170 banken, verzekeraars, betaalinstellingen, trustkantoren en pensioenfondsen.

Daaruit blijkt dat 80 procent van de analyses niet voldoet aan de eisen die DNB hieraan stelt en dat veel instellingen niet over een integrale integriteitsrisicoanalyse beschikken. ''DNB vindt het zorgwekkend dat dit cruciale onderdeel bij zo veel instellingen niet op orde is'', aldus de centrale bank.

Toezicht

DNB houdt strenger toezicht op integriteit bij financiële instellingen sinds affaires als de rentemanipulatie bij Rabobank. De toezichthouder heeft nu ook een brochure verspreid met aanbevelingen.

Daarin is te lezen welke stappen een instelling of fonds moet nemen om een gedegen analyse op te stellen. De instellingen zijn overigens wettelijk verplicht een analyse te maken van hun integriteitsrisico's.

De toezichthouder zegt in 2016 opnieuw integriteitsrisicoanalyses te kunnen gaan opvragen.