Vakbond FNV roept minister Plasterk van Binnenlandse Zaken nogmaals op om af te zien van zijn huidige loonvoorstel voor overheidspersoneel. 

Volgens de vakbond leidt dat tot een pensioenverslechtering tot 15 procent voor 2,8 miljoen mensen. De FNV had de minister een ultimatum gesteld tot vrijdag om zijn voorstellen van tafel te halen.

Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV: ''Wij hebben de minister van de week opgeroepen om open en reëel overleg te voeren. Zijn antwoord was nee.

Sterker nog: hij zei slikken of stikken. Rijksambtenaren, gemeenteambtenaren, politieagenten, jullie krijgen alleen een beetje loon erbij, wanneer je een pensioenverslechtering tot wel 15 procent slikt. Anders krijg je helemaal niets. Dat noemen wij geen open en reëel overleg gericht op overeenstemming, maar polarisatie en chantage.''

Loon

De voorgestelde loonstijging van 5 procent is volgens de FNV een dikke sigaar uit eigen doos. ''Deze wordt merendeels uit het verslechteren van het ABP-pensioen betaald. Voor jongeren kan het leiden tot een pensioen dat 15 procent lager uitvalt.

Dat staat gelijk aan twee jaar langer doorwerken. Het overheidspersoneel betaalt dus in belangrijke mate hun eigen loonsverhoging. Bovendien verslechtert deze loonsverhoging ook het ABP-pensioen van 2,8 miljoen mensen.''

Het loonvoorstel is vlak voor de zomervakantie afgesproken tussen een aantal kleinere vakbonden en werkgevers in de overheidssector. De FNV, naar eigen zeggen de grootste bond voor overheidspersoneel, heeft het voorstel niet ondertekend.

De komende week wordt er meer duidelijk over de acties die de FNV-leden willen gaan voeren.