Het loonakkoord dat is gesloten tussen de overheid en de vakcentrales CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum, kan ervoor zorgen ervoor dat het pensioensysteem in Nederland op de lange termijn houdbaarder wordt.

Dat zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in een gesprek met NU.nl. "Als werkenden meer loon krijgen, dragen zij ook meer pensioenpremie af. Het systeem kan zelfs houdbaarder worden", zegt Limmen. 

Door de vergrijzing komen er meer gepensioneerden bij en blijven er in verhouding minder werkenden over. Er wordt gevreesd dat deze scheve balans het pensioenstelsel onhoudbaar maakt. 

In het in juli gesloten akkoord voor de ambtenaren, dat niet is ondertekend door de grootste vakcentrale FNV, is een totale loonsverhoging afgesproken van 5,05 procent voor 2015 en 2016. Ook krijgen de ambtenaren er eenmalig 500 euro bij. 

Ondemocratisch

De FNV is ontevreden omdat de loonsverhoging voor een deel wordt betaald uit een versobering van de pensioenen. Limmen: "Het beeld dat de loonsverhoging alleen uit de pensioenen komt klopt niet. Het is maar de vraag of je pensioen daardoor wordt aangetast. Sterker nog: het zou weleens positief kunnen uitpakken." 

De vakcentrales die het akkoord wel hebben ondertekend, hebben het resultaat met een positief advies voorgelegd aan hun leden. Die kunnen hier tot 31 augustus over stemmen. 

De FNV heeft intussen aangekondigd juridische stappen te overwegen. Zij vinden het gesloten akkoord zonder hun handtekening ondemocratisch. "De FNV moet zijn eigen stappen maken. De enige vraag die wij moeten beantwoorden is: kunnen wij met dit akkoord voor de dag komen? Het antwoord daarop is ja", aldus Limmen.