RIJSWIJK - Het Centraal Planbureau (CPB) vindt dat het kabinet Balkenende door zijn beleid mede schuldig aan het trage herstel van de Nederlandse economie. Het bureau schrijft dat in de Macro Economische Verkenning (MEV) die volgende week samen met de Miljoennota wordt gepresenteerd. De Volkskrant citeert vrijdag uit de MEV.

"Onzekerheid bij burgers en bedrijven over de directe gevolgen van de diverse maatregelen lijkt een duidelijk herstel van vertrouwen nog in de weg te staan," aldus het CPB.

De economische groei wordt volgend jaar geraamd op 1,5 procent. De onzekerheid waar het CPB op doelt, zorgt er mede voor dat de consument de hand op de knip houdt en het bedrijfsleven minder investeert.

Volgens het CPB "lijkt de stemming meer bepaald te worden door onzekerheid over de gevolgen van diverse maatregelen voor de eigen situatie, een onzekerheid die mede gevoed wordt door de spanningen tussen het kabinet en de sociale partners."