GENEVE - Het aantrekken van emigranten op tijdelijk basis komt de economie ten goede. Dat geldt zowel voor het land waar de migranten vandaan komen als het land waar ze naar toe gaan. Dat staat in het zogeheten World Trade Report dat de Wereldhandelsorganisatie WTO donderdag naar buiten heeft gebracht.

De WTO noemt de opbrengsten van tijdelijke migratie "aanzienlijk" in ontwikkelde en minder ontwikkelde landen. De opbrengsten liggen tussen 150 en 200 miljard dollar per jaar, aldus de WTO. Bij tijdelijke migratie gaat het voor het grootste deel om lager geschoolde mensen.

Het rapport gaat ook in op het creëren van een vrijere wereldhandel. Volgens de WTO werkt een vrije handel alleen, als een land ook binnen zijn grenzen zijn beleid er op de juiste manier op afstemt. Gebeurt dat niet, dan blijven de voordelen uit of wordt de handel zelfs negatief beïnvloed.