Vakcentrale FNV onderzoekt de juridische mogelijkheden om het vorige maand gesloten loonakkoord tussen de ambtenaren en het kabinet alsnog van tafel te krijgen.

De bond wil ook opnieuw in gesprek met de vakcentrales die wel instemden met het loonakkoord.

Dat zegt een woordvoerster van de FNV dinsdag tegen NU.nl na berichtgeving hierover van het Financieele Dagblad.

Op 10 juli sloten de drie vakcentrales CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum met de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk een loonakkoord voor de in totaal 700.000 werknemers die onder de overheid-cao vallen. Sinds 1 januari 2011 is die cao niet meer vernieuwd. De FNV ging toen niet akkoord.

Ondemocratisch

Omdat de FNV meer leden vertegenwoordigt bij de ambtenaren dan alle drie de andere vakcentrales bij elkaar, noemt de bond het gesloten akkoord ondemocratisch. De FNV beroept zich daarbij op afspraken die daarover met de bonden zijn gemaakt.

Normaliter worden akkoorden bij de overheid gesloten op basis van de meeste stemmen onder de vakcentrales. Die meerderheid was er omdat de FNV als enige van de vier niet instemde.

De ambtenaren - waaronder politieagenten, militairen, leraren en rijksambtenaren - krijgen er in 2015 en 2016 volgens de afspraken in het loonakkoord 5,05 procent salarisverhoging bij, nadat zij de afgelopen vier jaar op de nullijn zaten. Een deel van die loonsverhoging is geld dat bestemd was voor pensioenopbouw.

FNV weigerde het akkoord te tekenen omdat zij vinden dat de gevolgen voor het pensioen te groot zijn met deze afspraken. "Vooral voor de pensioenen van jongeren pakken deze afspraken rampzalig uit. Dat mag nooit de bedoeling zijn", zegt Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV. In totaal zijn er 2,8 miljoen deelnemers bij dit pensioen.