De gezamenlijke politiebonden hebben vrijdagmiddag besloten hun cao-acties voort te zetten. 

''De politieacties gaan door zo lang de minister geen extra ruimte biedt om verder te onderhandelen over een fatsoenlijke cao'', zo meldden de bonden na afloop van gezamenlijk overleg.

Daarin deelden zij de uitkomst van de ledenraadplegingen over de onlangs gesloten overeenkomst met de ambtenarenbonden. ACP, NPB, ANPV en VMHP lieten vorige week al weten ''verrast en teleurgesteld'' over het standpunt van de overheid om geen extra geld vrij te maken voor agenten.

Loon

De bonden zien de loonafspraak voor ruim 600.000 rijksambtenaren (5,05 procent loonstijging in twee jaar en een eenmalige uitkering van 500 euro) als beginpunt voor nadere onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden voor de politie.

De acties beginnen op maandag 3 augustus. Die dag zullen de agenten alleen nog maar te reageren op spoedeisende meldingen, de zogenoemde prioriteit 1 en 2 meldingen.

De actie 'Géén spoed, géén politie’ wordt elke week met een dag verlengd, zo zeggen de bonden. ''De actie loopt zeven weken door, zo lang een nieuw bod van minister Van der Steur uitblijft''. aldus de bonden.