Poolse en Portugese werknemers die hebben gebouwd aan de Koning Willem Alexandertunnel bij de A2 in Maastricht hebben recht op tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun Nederlandse collega’s. 

Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht woensdag.

Op het loon van de buitenlandse arbeidskrachten is volgens de rechter ten onrechte een vergoeding voor huisvestings- en andere kosten ingehouden. Ook moeten achterstallige pensioenpremies worden betaald.

Aan de tunnel in Maastricht wordt gewerkt door een samenwerkingsverband tussen Strukton en Ballast Nedam. Beide zetten eigen werknemers in, maar ook Poolse en Portugese krachten.

Die werden in 2012 ingehuurd via het internationale uitzendbureau Rimec, dat sinds kort Mecra heet. De uitzender vond dat de bouwcao niet van toepassing was op buitenlanders, maar daar gaat de rechter niet in mee. Daarom moet Rimec de ingehouden bedragen alsnog voldoen.

Vakbond FNV beschouwt de uitspraak als een ''grote winst''. De bond uitte meerdere keren scherpe kritiek op de misstanden met buitenlandse bouwvakkers bij de A2. Rimec eiste zelfs bij de rechter dat FNV uitlatingen over de werkwijze van het uitzendbedrijf zou rectificeren. Die eis werd afgewezen.

De uitspraak betekent volgens FNV ook minder valse concurrentie voor Nederlandse werknemers. Nu kunnen bedrijven hier niet meer zomaar goedkope buitenlandse krachten aan het werk zetten, zonder zich te houden aan de Nederlandse arbeidsvoorwaarden, benadrukte de bond.