De schuldenlast van overheden in de eurozone gemeten als percentage van de economie is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen van 92 procent naar 92,9 procent. 

Dit meldt het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag.

Hiermee groeit de staatsschuld harder dan de economie in de eurozone. Eerder meldde Eurostat dat het bbp van alle eurolanden met 0,4 procent was toegenomen in het eerste kwartaal. 

In de huidige cijfers valt Griekenland op met een forse daling van de schuldenlast met 8,3 procentpunt naar 168,8 procent van het bbp. De cijfers zijn waarschijnlijk nog het gevolg van het beleid dat gevoerd werd voordat Syriza de verkiezingen won in februari.

Vooral sinds het instellen van kapitaalcontroles in , waardoor onder andere consumenten nog maar enkele honderden euro's per week kunnen pinnen, is de economie hard achteruit gegaan in Griekenland. 

Van de grote eurolanden zagen Frankrijk en Italië hun schuld als percentage van de totale omvang van hun economie sterk oplopen. De Fransen staan voor 2089 miljard euro in het krijt, wat neerkomt op 97,5 procent van het bbp. De Italiaanse overheidsschuld is opgelopen tot 2184 miljard euro, ofwel ruim 135 procent.

Staatsschuld EU

Duitsland 

In Duitsland bleef de staatsschuld min of meer stabiel op 2.176 miljard euro, terwijl de economie groeide. Daardoor verbeterde de schuldratio met een half procentpunt naar 74,4 procent.

Het CBS meldde eerder al dat de Nederlandse schuld (459 miljard euro) is gestegen van 67,9 naar 68,9 procent van de totale omvang van de economie.

De eurolanden hebben onderling afgesproken dat de staatsschuld niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bbp. Afgezien van Luxemburg en enkele latere toetreders tot de muntunie in Oost-Europa voldoet geen enkele lidstaat aan die norm.