Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft dinsdagavond laat bevestigd dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft om zijn schuldenlast houdbaar te maken dan nu wordt aangenomen. 

Ook zou er meer nodig zijn dan de 85 miljard euro noodhulp die maandag overeen is gekomen. De economie kan op die manier herstellen en zichzelf op termijn redden.

Persbureau Reuters maakte dinsdagmiddag al bekend dat het IMF er zo over denkt.

Reuters had een vertrouwelijk rapport in handen waarin het IMF stelt dat de financiële positie van Griekenland de afgelopen tijd drastisch is verslechterd.

Daardoor loopt de staatsschuld van het land de komende twee jaar op tot bijna twee keer de omvang van de Griekse economie. Om de schuld weer houdbaar te maken, is dan ook veel meer schuldverlichting nodig dan de eurolanden nu overwegen te bieden.

Afschrijving

Als de eurolanden vasthouden aan schuldverlichting via langere looptijden voor leningen dan is een dramatische verlenging noodzakelijk, stelt het IMF, inclusief een periode van zo'n dertig jaar zonder aflossingen. Anders zouden grote, directe afschrijvingen op de schuld moeten worden overwogen.

Het IMF benadrukt dat de uiteindelijke keuze moet worden gemaakt door Griekenland en ''zijn Europese partners''.

Akkoord

Het rapport volgt een dag nadat de eurolanden Griekenland met het mes op de keel akkoord wisten te laten gaan met de voorwaarden voor nieuwe financiële steun. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, zijn de eurolanden daarbij bereid de looptijd van hun kredieten te verlengen. Directe afschrijvingen zijn echter niet aan de orde.

In totaal heeft Griekenland de komende jaren 82 tot 86 miljard euro nodig. Daarvan komt waarschijnlijk 40 tot 50 miljard euro uit Europese noodfonds ESM, als de onderhandelingen hierover de komende weken succesvol worden afgerond. De rest moet bij elkaar worden gebracht via leningen van het IMF en de opbrengsten van privatiseringen.

Tijdlijn Griekenland