Zes energiebedrijven doen niet meer mee aan het jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace en andere organisaties naar de duurzaamheid van energieleveranciers.

Ze vinden de gehanteerde onderzoeksmethode niet objectief. Ondanks hun voorstellen om de methode aan te passen, is de opzet voor het onderzoek ook dit jaar ongewijzigd gebleven. ''Daarom trekken wij onze steun aan het onderzoek in'', aldus een verklaring dinsdag.

De zes bedrijven zijn Nuon, Essent, E.ON, GDF Suez, Nederlandse Energie Maatschappij en Budget Energie. Samen zijn ze naar eigen zeggen goed voor meer dan 70 procent van de in Nederland opgewekte en aan consumenten geleverde groene stroom.

Volgens de bedrijven is de onderzoeksmethode gebaseerd op criteria die sterk leunen op voorkeuren van de onderzoekers en worden er geen algemeen geldende criteria voor duurzaamheid gebruikt.

Volume

Daarnaast speelt volume geen enkele rol, aldus het zestal. Daardoor kan een bedrijf met slechts een beperkt aantal klanten bovenaan de lijst komen. ''Dat is niet reëel. Het gaat er júist om schaal te maken met duurzame energie. Pas dan krijgt de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen) vorm.''

Greenpeace noemt de kritiek op de onderzoeksmethode mede namens de andere betrokken organisaties ''een afleidingsmanoeuvre''. ''Waar het ze echt om gaat, is dat ze uit het onderzoek slecht naar voren komen omdat we een lage score geven aan met name kolenstroom'', zegt een woordvoerder.

Het onderzoek, waarvan de resultaten 2015 in het najaar bekend worden gemaakt, gaat gewoon door. ''We hebben hun gegevens niet nodig omdat ze in principe openbaar zijn.''