Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is maandag herkozen als voorzitter van de Eurogroep, het overleg van de ministers van Financiën van de negentien eurolanden. 

Hij had één uitdager: de Spaanse minister Luis de Guindos

Naam: Jeroen René Victor Anton Dijsselbloem

Geboortedatum: 29 maart 1966. Eindhoven

Politieke kleur: sociaaldemocraat. Lid van de Partij voor de Arbeid (PvdA).

Huidige functie: minister van Financiën en parttimevoorzitter van de eurogroep. Hij was daarvoor met een korte onderbreking sinds 2000 Kamerlid voor de PvdA.

Loopbaan: Voordat Dijsselbloem parlementariër werd, was hij werkzaam op het ministerie van Landbouw. In 2000 werd hij Kamerlid voor de PvdA. In 2010 werd hij vicefractievoorzitter en sinds 5 november 2012 is hij minister van Financiën. Dijsselbloem is een vertrouweling van PvdA-leider Diederik Samsom.

In januari 2013 werd hij vrij verrassend gekozen tot voorzitter van de eurogroep. Hij had een moeilijk begin, met veel kritiek op zijn publieke uitlatingen rond de redding van Cyprus in maart 2013. Daarna verwierf hij snel aanzien en respect voor de manier waarop hij de Griekse schuldencrisis aanpakte.

In zijn sollicitatie voor herverkiezing wees Dijsselbloem op alles wat onder zijn leiding al is bereikt. ''De eurozone staat er beter voor'' schreef hij. Hij duidde onder meer op de succesvolle afronding van de steunprogramma's voor Spanje, Ierland en Portugal en de rol van de eurozone bij de vorming van de Europese bankenunie.

Nu is de tijd voor volgende stappen, stelde Dijsselbloem. Hij wil onder meer dat de eurogroep het eens wordt over een beperkt aantal structurele hervormingen die cruciaal zijn voor het functioneren van de muntunie. Hij doelde dan onder meer op onderwerpen als pensioensystemen en flexibiliteit van de arbeidsmarkt.