Het kabinet heeft een akkoord gesloten met vakbonden over een loonstijging voor de 120.000 rijksambtenaren. 

Dat maakte premier Mark Rutte vrijdag bekend.

Leraren, politieagenten, personeel van de douane en de Belastingdienst en ander overheidspersoneel gaan er daarmee op vooruit. De uitwerking van het akkoord zal plaatsvinden aan de cao-tafels, aldus de premier.

Het gaat om een loonsverhoging van 5,05 procent over dit en volgend jaar. Daarnaast krijgen de rijksambtenaren in september dit jaar eenmalig een extra uitkering van 500 euro.

Het kabinet heeft extra geld vrijgemaakt voor de loonstijging en ook een andere indexering van het ambtenarenpensioenfonds ABP levert extra financiële ruimte op. Rutte maakte de vakbonden complimenten voor hun opstelling.

Verdiend

PvdA-Kamerlid John Kerstens zegt in een reactie dat de rijksambtenaren deze loonsverhoging verdienen. "Mooi dat onderwijzers, politie-agenten, militairen en alle andere rijksambtenaren er in twee jaar ruim 5 procent (en eenmalig 500 euro bruto) bij krijgen. Daarmee komt een eind aan de door het vorige kabinet ingevoerde nullijn en krijgen mensen weer loon naar werken."

De rijksambtenaren hebben al vier jaar geen nieuwe cao en jaren zonder loonstijging achter de rug. Sinds eind april lagen de onderhandelingen stil. De Tweede Kamer eiste onlangs dat het kabinet de gesprekken weer zou hervatten.

Sinds maart hebben de vakbonden op verschillende manieren actie gevoerd. Zo waren de bonden van plan twee etappes van de Tour de France te dwarsbomen. Uiteindelijk werd er alleen op de tweede rit van de Tour de France gedemonstreerd.

FNV doet niet mee 

Vakbond FNV doet niet mee met het akkoord dat het kabinet heeft gesloten met drie andere vakcentrales over een loonstijging voor de ambtenaren in Nederland.

De bond roept het kabinet op meer tijd te nemen om consequenties van haar voorstellen voor de zeven grote overheidscao’s beter te onderzoeken. Volgens FNV hebben de voorstellen gevolgen voor de pensioenopbouw van meer dan een miljoen mensen.

''Ook de FNV-sectoren en -bonden willen een akkoord waarmee we de impasse in zeven grote overheidscao’s kunnen doorbreken, maar zorgvuldigheid staat bij ons voorop'', zei FNV-voorzitter Ton Heerts vrijdagmiddag in een reactie. ''We vinden het nu niet verantwoord om het aan onze leden voor te leggen omdat we de consequenties nog niet kunnen overzien.''

'Snel een deal'

De grootste vakbond van Nederland heeft de indruk dat het kabinet er vlak voor het zomerreces in Den Haag nog even een goede deal door wilde drukken. Heerts wil daar niet aan. ''Zo’n beslissing neem je niet onder de grote tijdsdruk die opgelegd is in verband met het reces.''

Vakcentrales CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum stemden wel in met de voorstellen. In een gezamenlijke verklaring wijzen zij erop dat er door hun ''onderhandelaarsovereenkomst'' meer dan een miljard euro wordt geïnvesteerd in de lonen van de werknemers in de publieke sector.

''Dit betekent, na een jarenlange nullijn, meer dan 5 procent loonstijging in 2015 en 2016. De loonsverhogingen werken een op een door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw'', aldus de ondertekenaars.

ANBO

Seniorenorganisatie ANBO is ''zeer verontrust'' over het het akkoord. Hierdoor bouwen de deelnemers van ambtenarenpensioenfonds ABP voortaan minder pensioen op, aldus ANBO in een reactie. Dat kan op termijn leiden tot een 8 procent lager pensioen voor jonge deelnemers.

De seniorenorganisatie werkt naar eigen zeggen samen met vakbond FNV. Die heeft het akkoord ook niet ondertekend. Volgens ANBO-bestuurder Liane den Haan is de loonsverhoging uit de overeenkomst voor 1,4 procent betaald uit een premieverlaging. ''Die andere vakcentrales hebben zich laten verleiden tot wat meer geld nu in de portemonnee, maar betalen uiteindelijk zelf mee. Het is voor een flink deel een sigaar uit eigen doos.''