In 2013 was ruim 10 procent van alle uitgaven door de Nederlandse overheid bestemd voor het opvangen van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Dat is het hoogste aantal binnen de Europese Unie.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat over de jaren 2013 en 2014. 

Ook Kroatië en Denemarken gaven met respectievelijk 9,5 en 9 procent veel uit aan dergelijke sociale voorzieningen. In Noorwegen was het percentage met 13,9 procent nog hoger, maar dat land is geen lid van de Europese Unie.

In Nederland ging in 2013 36,7 procent van alle overheidsuitgaven naar sociale voorzieningen. Het meeste daarvan, 14,7 procent, als gevolg van kostenposten gerelateerd aan ouderdom van burgers.

Nederland zat in 2013 onder het Europese gemiddelde van 40,2 procent voor sociale voorzieningen. De top drie op dat gebied bestaat uit Luxemburg, Denemarken en Finland.

Samen met Malta voerde Nederland wel de lijst aan van overheden die relatief gezien het meest uitgeven aan bescherming van het milieu, met 3,2 procent van de overheidsuitgaven in 2013. Over 2014 zijn nog geen cijfers per land bekend.

Vergeleken met BBP

Wel werd een lijst gepubliceerd met de overheidsuitgaven in 2014 per EU-lidstaat, afgezet tegen het Bruto Binnenlands Product (BBP) van dat land.

De uitgaven van de EU als geheel bedroegen 48,1 procent van het opgetelde BBP. Nederland zat daar met 46,6 procent onder. Finland staat bovenaan met 58,7 procent van het BBP, gevolgd door Frankrijk en Denemarken.