Het aantal ontslagaanvragen bij de kantonrechtbanken is in juni, de maand voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht, flink toegenomen. 

De instroom van nieuwe ontslagverzoeken was deze maand ongeveer twee keer zo groot als de gebruikelijke maandinstroom. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.

Eerdere cijfers leken juist te wijzen op een daling van het aantal ontslagzaken. Van januari tot en met mei stroomden bijna 3300 ontslagaanvragen binnen, 20 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. Nu blijkt dat in de periode van januari tot en met juni, ruim 5000 ontslagzaken zijn binnengekomen, 10 procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Een verklaring voor de stijging is niet onderzocht. ''Het zou erop kunnen wijzen dat werkgevers voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht werknemers wilden ontslaan. Als dit het geval is, lijkt een fors lagere instroom van ontslagzaken in juli voor de hand te liggen'', aldus een woordvoerster.

Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels die ontslag makkelijker maken. Dat moet de doorstroming op de arbeidsmarkt bevorderen. Werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn, hebben bij ontslag dan wel recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook voor flexwerkers.