Gemeenteambtenaren krijgen per 1 oktober 2015 een eenmalige uitkering van 0,74% van hun salaris. 

Dat zijn de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeengekomen, aldus de FNV.

Dit besluit komt voort uit het pensioenakkoord uit 2014. In dit akkoord zijn de pensioenen van alle overheids- en onderwijssectoren per 1 januari 2015 versoberd. Dit leidt onder meer tot een lagere premie voor werkgevers.

De VNG was sinds december 2014 in gesprek met de vakbonden over de besteding van deze zogenoemde premievrijval. De vrijval zal volledig aan loonsverhoging worden besteed.

Loonsverhoging

Naast deze eenmalige uitkering per 1 oktober is verder afgesproken dat gemeenteambtenaren nogmaals per 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 0,74procent procent krijgen.

Dit bedrag wordt omgezet in een structurele loonsverhoging, indien voor 1 juli 2016 een nieuwe Cao Gemeenten is afgesloten. De gesprekken hierover starten in het najaar.