DEN HAAG - Biologische producten moeten een grotere plek op de markt krijgen en het prijsverschil met gangbaar voedsel moet kleiner worden. Het Tweede-Kamerlid Van Velzen (SP) heeft maandag een tienpuntenplan gepresenteerd om deze beoogde "doorbraak" voor de biologische landbouw te realiseren.

Het kabinet streeft naar een biologisch marktaandeel van 5 procent tegen het eind van dit jaar. In 2010 moet dat aandeel zijn gestegen tot 10 procent. De realiteit blijft ver achter bij deze plannen: volgens Platform Biologica voor biologische landbouw en voeding was dat marktaandeel in april van dit jaar 1,7 procent.