Nederlanders gebruiken naar verhouding steeds meer hernieuwbare energie. In 2014 kwam 5,6 procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, water, zon en biomassa. 

Een jaar eerder was dat 4,8 procent. Hernieuwbare energie groeit sinds 2003 snel. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. 

De stijging heeft twee oorzaken. Ten eerste gebruikten we daadwerkelijk meer hernieuwbare energie. Maar het percentage steeg ook doordat we in totaal minder energie hebben verbruikt. Zo hadden we vorig jaar minder aardgas nodig door het warme weer. Ook gebruikten we minder brandstoffen voor de auto.