De wet die energiebedrijven verplicht zich op te splitsen is niet in strijd met het Europees recht. Dit heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald.

Eerder oordeelde het gerechtshof dat dit wel het geval was en stelde daarmee energieondernemingen Essent, Eneco en Delta in het gelijk in hun procedure tegen de Staat hierover.

De gewraakte wet uit 2008 verplicht energiebedrijven zich op te splitsen in een commercieel bedrijf dat stroom en gas levert en in een bedrijf dat de elektriciteits- en gasnetten beheert.

De zaken van Eneco en Delta verwijst de Hoge Raad nu terug naar het gerechtshof. Het hof moet een definitief oordeel vellen of Eneco en Delta zich terecht beroepen op de bescherming van de eigendom op grond van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM).

Video: 'Wet splitsing energiebedrijven mag'

Vorderingen 

Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Essent stelde in hoger beroep het eigendomsrecht niet aan de orde en daarom eindigt voor Essent de procedure hier. Essent heeft zich overigens al opgesplitst in twee bedrijven.

Delta en Eneco zijn de enige twee Nederlandse energiebedrijven die niet zijn opgesplitst. Nuon en Essent deden dat wel, waarna ze zijn overgenomen door respectievelijk het Zweedse Vattenfall en het Duitse RWE. De netten bleven in handen van de verkopende provincies en gemeenten.

Lagere prijzen 

Met de uitspraak van het hoogste rechtscollege is het einde van een lang en roerig hoofdstuk uit de geschiedenis van de Nederlandse energiebedrijven in zicht. De splitsing van alle energiebedrijven moest uiterlijk 2010 een feit zijn, maar lange juridische procedures verhinderden dit.

Het was toenmalig minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) die in 2004 de energiebedrijven tegen zich in het harnas joeg door de splitsingswet aan te kondigen. Meer en eerlijke concurrentie op de energiemarkt en daarmee lagere prijzen voor de gebruikers vergden volgens hem onafhankelijke netwerkbedrijven die concurrerende aanbieders zouden moeten toelaten tot hun kabels en leidingen.

Essent

Energiebedrijf Essent vindt dat er zo snel mogelijk een gelijk speelveld moet komen voor alle partijen op de Nederlandse energiemarkt. Het is belangrijk dat de overheid daar nu voor zorgt. Dit zegt het bedrijf in reactie op de uitspraak.

Het hoogste rechtscollege oordeelde dat deze wet niet in strijd is met het Europees recht. Met deze uitspraak eindigt de procedure voor Essent, dat zich overigens al had opgesplitst in twee bedrijven. ''Wat nu nog door het gerechtshof beoordeeld moet worden, is slechts een technisch punt'', aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Brief minister Kamp

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil ''eerst goed bekijken'' wat de uitspraak van de Hoge Raad over de Splitsingswet precies inhoudt en wat de consequenties daarvan zijn. Hij stuurt volgende week hierover een brief naar de Tweede Kamer, zei hij vrijdag.

De energiebedrijven Eneco en Delta wilden dat er een uitspraak zou komen dat een splitsing niet op hen van toepassing zou zijn. ''Maar die uitspraak hebben ze niet gekregen'', stelt Kamp vast.

Op de vraag of gemeenten als aandeelhouder na een splitsing flink kunnen verdienen aan verkoop van de energiebedrijven, wilde hij niet ingaan. Kamp: ''Je verdient niet direct door splitsing, maar door verkoop van de aandelen. De markt is momenteel heel anders. Dus of er nu wat te verdienen valt bij verkoop van de aandelen, kan ik niet inschatten. Dat hangt af van wat de boekwaarde is en wat er in de markt nu nog betaald wordt voor zo'n bedrijf. We kunnen terugkijkend wel vaststellen dat voor de bedrijven die destijds verkocht zijn, hoge bedragen geïncasseerd zijn.''

Eneco

Splitsing van Eneco in een netwerk- en leveringsbedrijf is niet in het belang van Eneco en een duurzame energievoorziening. Nederland is dan immers het enige land in Europa waar energiebedrijven gedwongen zijn gesplitst. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie, zegt het bedrijf.

Door de Splitsingswet dreigt uitverkoop van de Nederlandse energiebedrijven Delta en Eneco en verlies van invloed over de nationale energiesector, vreest het bedrijf.

''Bovendien zal bij Eneco Groep er op korte termijn sprake zijn van verlies van ruim 400 miljoen euro aan investeringsmogelijkheid voor bijvoorbeeld de bouw van windparken en biomassa-installaties, en de aanleg van warmteleidingen. Ook zal het tot onvermijdelijk banenverlies leiden dat kan oplopen tot duizend banen.''

Volgens Eneco is de politiek nu aan zet om te bepalen of nut en noodzaak aanwezig zijn om splitsing ook daadwerkelijk af te dwingen. Eneco heeft zich altijd tegen de splitsingswet verzet.