Het buitenlands bezit van Nederland is in het eerste kwartaal gestegen tot een recordhoogte van 659 miljard euro. Dit extern vermogen bestaat uit de buitenlandse bezittingen van Nederlandse huishoudens en organisaties minus de Nederlandse bezittingen van buitenlandse partijen. 

De afgelopen kwartalen pakten ontwikkelingen op de aandelenmarkt en valutaschommelingen positief uit voor de Nederlandse positie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het extern vermogen van Nederland steeg in de eerste drie maanden van 2015 met 135 miljard tot 659 miljard euro.

De veranderingen in het buitenlandse bezit worden voor een deel veroorzaakt door investeringen die Nederlanders doen in het buitenland en buitenlanders in Nederland. Vooral door het handelsoverschot heeft Nederland elk kwartaal geld over voor buitenlandse investeringen.

Waardeveranderingen

Een belangrijke rol spelen ook waardeveranderingen van al bestaande bezittingen door investeringen in het verleden. Het gaat hierbij vooral om wisselkoersveranderingen en ontwikkelingen op de beurzen voor aandelen en obligaties. De afgelopen kwartalen waren het vooral de waardeveranderingen die het extern vermogen omhoog stuwden.

In het vierde kwartaal van 2014 leverden koersmutaties het belangrijkste positieve effect. In het eerste kwartaal van 2015 was er daarnaast een sterk positief effect te zien van de daling van de euro.

Dit effect is positief doordat de waarde van Nederlandse bezittingen minder waard worden voor eigenaren van buiten de eurozone. Vooral pensioenfondsen en verzekeraars zagen hun buitenlandse bezittingen in waarde stijgen.