Het kabinet zet opnieuw 200 miljoen euro opzij voor een Europese naheffing.

Dit blijkt uit een brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

Dit doet het kabinet nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nieuwe berekeningen over het bruto nationaal inkomen (bni) over 2013 en de eerste cijfers over 2014 heeft gepubliceerd

Het bni was in 2013 3 procent hoger dan het eerder gepubliceerde cijfer in 2014. Het cijfer valt hoger uit doordat de economie groter was en doordat de geldstromen van grote bedrijven beter in kaart zijn gebracht. 

In april deed zich eenzelfde situatie voor toen de cijfers voor 2011 en 2012 ook hoger uitvielen. Daarvoor is toen 200 miljoen euro gereserveerd

Derde naheffing

Nu wordt er nog eens een extra 200 miljoen euro opzij gezet. Hoeveel er daadwerkelijk extra naar Brussel gaat, wordt pas duidelijk in het najaar wanneer ook de economische cijfers van andere lidstaten bekend zijn. 

Het gaat om de derde naheffing in een jaar tijd. Vorig jaar had het kabinet ook al te maken met een naheffing. Dijsselbloem betaalde voor het einde van het jaar 642 miljoen euro aan Brussel. 

Naast de extra 200 miljoen euro, wordt er de komende jaren structureel 100 miljoen extra gereserveerd voor de afdracht van Nederland aan de Europese Unie.