De verzekeraars in Nederland profiteren nog niet van het licht aantrekken van onze economie. Dat constateerde het Verbond van Verzekeraars vrijdag, op basis van cijfers over 2014 van ruim 200 verzekeringsmaatschappijen.

Moeilijke marktomstandigheden in combinatie met een verdergaande automatisering, gaan ten koste van de werkgelegenheid in de sector. Deze daalde vorig jaar opnieuw, van 52.000 naar 50.000 arbeidsplaatsen.

De verzekeraars hadden vooral veel last van de lage rentestand en de hevige concurrentie op de leven- en schademarkten. Dit drukte de resultaten.

Met name veel levensverzekeraars sloten het jaar in rode cijfers af. Ze zagen de ontvangen premies gemiddeld met 4 procent verder teruglopen tot 17,6 miljard euro en moesten als gevolg van de fors gedaalde rentestand meer geld reserveren om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen.

Schade

Op de schademarkt daalde de premieomzet met 2 procent naar 12,2 miljard euro. Bij autoverzekeraars stapten veel consumenten over naar een polis met een lagere premie of beperktere dekking. De premieomzet van de zorgverzekeraars kwam uit op een totaal van 45,3 miljard euro. Dat is 1 procent hoger dan in 2013.

Het lukte partijen over het algemeen om de financiële buffers op peil te houden, stelde het Verbond. Via reorganisaties en klantgerichte innovaties wordt in de sector hard gewerkt aan toekomstig herstel, aldus de brancheorganisatie.