Het kabinet verwacht dat de koopkracht van werkende Nederlanders na de belastingherziening met 1,5 tot 3 procent zal stijgen.

Die verwachting beschrijft staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) vrijdag in een Kamerbrief. Daarmee worden eerder uitgelekte gegevens bevestigd. De reacties van politieke partijen op het beleid zijn wisselend.

Loonstrookje

De PvdA vindt het belangrijk dat mensen straks ook op hun loonstrookje kunnen zien dat het weer beter gaat met de economie.

"Dit belastingplan is goed voor de werknemers en de gezinnen met kinderen in ons land", zegt PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer. “Het bestrijden van de werkloosheid is voor de PvdA topprioriteit en daar is dit belastingplan heel belangrijk voor.''

Werkzoekende

SP-leider Emile Roemer vindt dat niet-werkenden onvoldoende profiteren van de lastenverlichting.

"De SP is blij met de lagere lasten op arbeid. Maar uit de vage brief die het kabinet heeft verstuurd, blijkt niet dat mensen die geen baan kunnen vinden of niet meer hoeven te werken meeprofiteren, terwijl ze wel flink in hebben moeten leveren."

Ouderen

"Ouderen zijn weer de klos", zegt Henk Krol van de partij 50PLUS die vindt dat ouderen niets terugzien van de voordelen. "Ze hebben de bezuinigingen van de afgelopen jaren onevenredig hard gevoeld."

50PLUS wil dat een doorrekening van de koopkracht komt voor de diverse bevolkingsgroepen, zodat de effecten grondig aan de orde kunnen komen tijdens het debat over de herziening.

FNV

''Het kabinet beperkt de belastingverlaging tot werkenden"zegt bestuurder Leo Hartveld van Vakbond FNV. "Deze maatregel is goed voor de economie, maar het kabinet moet komen tot een bredere lastenverlichting.

De FNV wil dat het kabinet ook vermogen, winsten en milieuvervuiling zwaarder gaat belasten. En vindt het onacceptabel dat senioren en uitkeringsgerechtigden buiten de boot vallen.

CNV

CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt de lastenverlaging “een goede eerste stap. Maar om het belastingstelsel "echt in dienst te stellen van de arbeidsmarkt zijn structurele hervormingen nodig." 

De lasten moeten volgens hem structureel verschoven worden van arbeid naar consumptie en vermogen.