Het werkloosheidpercentage is in mei gedaald naar 6,9 procent, ten opzichte van 7,0 procent een maand eerder. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Daarmee waren er vorige maand 617 duizend mensen werkloos. Zij waren wel beschikbaar voor een baan, maar konden er geen vinden.

Het aantal mensen met een baan neemt sinds maart 2014 jaar toe. Vergeleken met een jaar geleden zijn er 87 duizend werkende vrouwen bijgekomen. 

Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld zesduizend per maand gestegen. Die stijging is volledig toe te schrijven aan vrouwen. Het aantal werkloze mannen is al een aantal maanden stabiel. Doordat de beroepsbevolking vrijwel gelijk is gebleven, leidt de toename van het aantal werkenden tot een daling van het aantal werklozen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tevreden dat de dalende trend doorzet. ''Het is prachtig nieuws dat de werkloosheid opnieuw is gedaald, doordat meer mensen aan het werk zijn. Ook daalt het aantal WW-uitkeringen. Dit zijn allemaal signalen dat het beter gaat met onze arbeidsmarkt.''

Werkloosheid

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Vorige maand was 6,6 procent van de mannen en 7,3 procent van de vrouwen werkloos. Mannen zijn vergeleken met vrouwen wel vaker langdurig werkloos. Vrouwen hebben vergeleken met mannen vaker een baan van minder dan twaalf uur per week. Ongeveer een kwart van de werkende vrouwen werkte vorig jaar fulltime, tegen driekwart van de werkende mannen.

Uitkeringen

Vorige maand daalde het aantal lopende WW-uitkeringen opnieuw. De afname bedroeg 2,5 procent, of 11 duizend, waarmee het totale aantal uitkeringen vorige maand op 416.000 uitkwam. Het aantal werkloze jongeren tot 25 jaar oud daalde het sterkst met 8,3 procent. Het aantal uitkeringen bij vijftigplussers bleef ongeveer gelijk. 

Het aantal lopende uitkeringen bij vrouwen daalde in mei, maar ligt nog wel 0,8 procent hoger dan vorig jaar. Bij mannen is een duidelijke dalende trend zichtbaar, aldus het CBS. In mei daalde het aantal werkloze mannen vergeleken met een maand eerder met 3,6 procent, en 9,1 procent vergeleken met mei 2014. 

Jongeren

Ook het aantal jongeren dat werkt is in het afgelopen jaar onafgebroken gegroeid. Zo'n 40 procent van de groei bestaat uit banen van twaalf uur of meer per week. Het aantal werkloze jongeren is in dezelfde periode gedaald. De laatste drie maanden is de jeugdwerkloosheid ongeveer gelijk gebleven.