FNV Jong heeft een meldpunt geopend waar jongeren terecht kunnen met klachten over hun stageplek. 

''Steeds meer jongeren kunnen na hun afstuderen geen werk vinden en gaan noodgedwongen onderbetaald aan de slag op de arbeidsmarkt. FNV Jong wil dat er een einde komt aan deze uitbuiting'', zegt de bond.

Het 'Meldpunt Stagemisbruik' moet het volgens FNV mogelijk maken om problemen in kaart te brengen en werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Starters voelen zich gedwongen om een werkervaringsplek op te zoeken als ze geen baan kunnen vinden na hun studie. Deze jongeren worden vaak onderbetaald en hebben vrijwel geen rechten en zekerheden.

''Er wordt misbruik gemaakt van de kwetsbare situatie waar jongeren zich in bevinden op het moment dat ze hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Werkgevers profiteren van spotgoedkope arbeidskrachten, terwijl jongeren de dupe zijn met een inkomen dat ver onder het minimumloon ligt'', aldus FNV.