LEUSDEN - Levob Bank & Verzekeringen heeft het afgelopen jaar grofweg eenvijfde minder winst binnengehaald dan in het voorgaande jaar. De zelfstandige bankverzekeraar schrijft de daling toe aan de verslechterde economische omstandigheden. De onderneming had vooral te lijden onder het slechte beursklimaat, wat de beleggingsopbrengsten deed slinken.

De nettowinst nam af met 19 procent tot 11,1 miljoen euro, terwijl het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen met bijna 22 procent kelderde, zo blijkt uit hetr donderdag verschenen jaarverslag. Aan premies haalde Levob 228 miljoen euro binnen, bijna 7 procent meer. De totale bruto omzet klom met 6 procent tot 324 miljoen euro.

Voor het lopende jaar rekent Levo op een hogere winst uit de normale bedrijfsuitoefening. De omzet trekt verder aan, maar gezien het nieuwe belastingstelsel houdt Levob een slag om de arm. Het bedrijf durft geen voorspelling te doen over de verkoop van lijfrentepolissen en andere vermogensvormende verzekeringen.

De directie waarschuwt in haar vooruitzichten dat externe factoren, waarbij ze hoofdzakelijk de aandelenmarkten noemt, de resultaten in sterke mate kunnen beïnvloeden.