Om de hoge werkloosheid onder ouderen tegen te gaan, moet worden gesneden in de vele leeftijdsvoordelen voor ouderen die zijn opgenomen in cao's, stelt het Centraal Planbureau (CPB).

Bijvoorbeeld seniorendagen maken hen te duur voor werkgevers, schrijft het CPB donderdag in een rapport (pdf).

Veel oudere werklozen hebben naar verwachting weinig aan het economische herstel dat is ingezet. Om hen weer aan het werk te krijgen, zijn hervormingen nodig op de arbeidsmarkt.

De relatief hoge lonen, leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen en pensioenkosten maken 50-plussers duurder. Ook hebben ouderen vaak allerlei "ontziemaatregelen" in cao’s, die hen extra rechten of minder plichten geven.

Werkgevers zijn hierdoor terughoudend met het in dienst te nemen van oudere werklozen. Er wordt in Den Haag al beleid gevoerd hier verandering in te brengen, maar meer fundamentele herzieningen zijn noodzakelijk, aldus het CPB.

De onderzoekers denken dan aan ''een werkloosheidsuitkering die daalt met de werkloosheidsduur, ontslagbescherming die minder afhangt van de lengte van het arbeidscontract en minder leeftijdsafhankelijke arrangementen in cao’s''.

De Grote Recessie

De hoge langdurige werkloosheid onder ouderen is een structureel probleem, staat in het rapport. Vóór de aanvang van de crisis was al sprake van een stijging. In de nasleep van deze Grote Recessie kampt Nederland met 270.000 mensen die langer dan een jaar werkloos zijn.

Dit is meer dan 3 procent van de beroepsbevolking. Daaronder bevinden zich opvallend veel ouderen. Die verliezen niet vaker hun baan, maar áls zij werkloos raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna dubbel zo groot als gemiddeld.

Vakbonden

Vakbond FNV roept het kabinet op om werk te maken van het bestrijden van de langdurige werkloosheid.

"Gisteren werd er door dit kabinet hard gejuicht om de groei van de Nederlandse economie. Goed nieuws natuurlijk, maar daar hebben de ruim 600.000 werklozen in ons land nu helemaal niks aan. Zij voelen nog dagelijks de gevolgen van de crisis en velen van hen zitten in een uitzichtloze situatie", aldus FNV-voorzitter Ton Heerts.

Volgens vakbond CNV komt het CPB met "schijnoplossingen". "Dit jaagt mensen de stuipen op het lijf en dat is nergens voor nodig", aldus voorzitter Maurice Limmen.

Volgens CNV moet de WW een goede inkomensvoorziening zijn, die zekerheid biedt en "waarbij niet langzaam de duimschroeven worden aangedraaid".

Van tafel

Het kabinet veegt het voorstel van het Centraal Planbureau om de werkloosheidsuitkering WW te versoberen resoluut van tafel. ''Dat gaan we niet doen'', laat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een reactie weten.

Het probleem is volgens hem niet dat oudere werklozen niet willen werken, maar dat de kosten op arbeid te hoog zijn. Het kabinet wil die kosten via een belastingherziening juist omlaagbrengen, zodat het goedkoper wordt voor werkgevers om mensen in dienst te nemen