Het kabinet heeft miljarden euro's ruimte voor lastenverlichting volgend jaar.

In de ramingen van het Centraal Planbureau van woensdag zit een verschil van 8 miljard euro tussen het voorspelde begrotingstekort volgend jaar en het tekort waar het kabinet bij het aantreden in het najaar van 2012 van uitging.

Die 8 miljard kan volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën niet volledig worden ingezet voor een lastenverlichting bij de eerste hervormingen van het belastingstelsel.

"Er zijn nog wel wat risico's en we moeten de ellende van de crisis wegwerken", zei Dijsselbloem. De minister wijst naar de hoge werkloosheid, hoge schulden bij mensen en de opgelopen staatsschuld die allemaal nog moeten worden weggewerkt. 

"We moeten nog een gasbesluit nemen dit jaar dat geld kan gaan kosten in de begroting. Maar ook, renterisico's, de rente loopt weer op en er zijn nog steeds veel mensen op zoek naar werk. Wat deze ramingen van het CPB precies betekenen voor de begroting, zullen we de komende tijd bekijken."

Hervormingen 

Tegelijkertijd biedt Europa juist ruimte om op een hoger tekort uit te komen, mits dat gepaard gaat met grondige langetermijnhervormingen. Dijsselbloem wilde woensdag niet zeggen hoe groot volgens hem het bedrag is dat volgend jaar kan worden ingezet voor lastenverlichting.

Het kabinet wil het belastingstelsel grondig hervormen. De lasten op arbeid moeten omlaag en die op consumptie omhoog.

De stelselherziening moet over de loop der jaren geen geld kosten voor de schatkist, maar hoeft ook niks op te leveren. In de beginfase zullen bepaalde groepen te maken krijgen met hogere belastingen. Om hen te compenseren is 3 tot 5 miljard euro nodig voor lastenverlichting.

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) meldt woensdag dat de coalitiepartijen PvdA en VVD een hoofdlijnenakkoord hebben bereikt over de belastingherziening. Dijsselbloem gaf al aan snel met de oppositie om de tafel te willen. Steun van meerdere oppositiepartijen is nodig omdat de coalitie in de Senaat bij lange na geen meerderheid heeft.