Het Europees Parlement in Straatsburg blijkt uiterst verdeeld over het geplande vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP).

Een krappe meerderheid besloot woensdag tijdens een rumoerige zitting om een debat over TTIP niet door te laten gaan.

Die stap volgde op het schrappen van een stemming over TTIP, die eigenlijk ook voor woensdag op de agenda stond. De stemming was dinsdag op het laatste moment voor onbepaalde tijd uitgesteld. Er waren te veel voorstellen om het verdrag te wijzigen.

Het grootste pijnpunt is de manier waarop geschillen moeten worden beslecht tussen buitenlandse bedrijven en nationale overheden. Veel sociaaldemocraten hebben grote moeite met het plan voor een particulier tribunaal buiten de normale rechtspraak om. De grootste fractie van christendemocraten verwijt de sociaaldemocraten, die de tweede fractie vormen, interne verdeeldheid.